Forside          Psykoterapi         Naturterapi          Hypnoterapi         Kropsterapi          Om mig           Kontakt

Naturterapi

Naturterapi er at udføre den psykoterapeutiske session ude i naturen. Hermed lader vi naturen assistere den terapeutiske proces. Når vi “processer” vores tema ude i naturen, stiller vi os først og fremmest åbne overfor, at naturen byder ind med symboler, arketyper og et kæmpestort sansebombardement, som vi slet ikke tilnærmelsesvis kan genskabe i det indendørs rum.

Og hvad gør det så for processen? ….. Det gør at, din terapi bliver oplevelsesorienteret og dermed stimulerende for langt flere områder i dit nervesystem og din sjæl. Dit energisystem vil have mulighed for at resonere med skovens, vandets og træernes naturlige vibrationelle frekvens. Det er en form for réset og en tilbagetrækning til den naturlige grundfrekvens af potentiale, som du er født ind i verden med, før alle lag af normer, værdier, oplevelser og opdragelse kom til og formede dit system.

Naturens symboler kan stimulere din proces, f.eks. når noget skal slutte eller er sluttet. Mens vi taler ind i processen, går vi måske forbi et væltet træ. Træet er gået i forrådnelse. Vi undersøger naturens forfald, mærker, dufter og sanser det væltede træ. Opdager måske den lille spire, der gror lige ved siden af træet. Når noget er slut, begynder noget nyt. Vi kan arbejde med vores balance, koordinerings-system og kredsløb, og udholdenheden stimuleres også i skovens dybder og højder. Er der noget, der er op af bakke i dit liv, eller trænger du til at komme til et vendepunkt i dit liv og komme over forhindringerne? 

I naturterapi, taler vi ikke blot stillesiddende om denne proces. Vi er ude og i gang med at bestige forhindringen, komme op over skrænten og gå imod vendepunktet, mens vi hele tiden stimulerer og forstærker med ressourcer, der skal til, for at det vil kunne overføres til dit nuværende liv. Hele dit ubevidste sind samt dit nervesystem, kredsløb og din skelet-muskulatur vil mærke, både mens og bagefter, at du i faktisk tid, netop gør det, du siger, og som vi taler om.

I naturens rum er der også stor mulighed for at gå i kontemplation – en meditativ tilstand af ren væren, som f.eks. når du blot sidder og stener lidt eller har det lange spejdende blik ud i horisonten. Denne forholdemåde kan vi benytte i terapien, hvis vi skal arbejde på at erfare vores eksistensberettigelse, eller gå fra at være et ”gøre-menneske” til, at komme mere i kontakt med vores ”væren”.

Det kunne være gennem en stillevandring, som en slags bevægelses-meditation (en vandring i meditativ tilstand), der giver mulighed for, at erfare og erkende naturen samt det tema, der rør sig inde i dig. Stillevandringen giver  mulighed for, at naturen som medspiller, kan resonere, som en slags energetisk massage af svingninger, bølger og resonans ind i dit energisystem samt ind i vibrationen af dit tema for sessionen.

Den krydsbevægelse, der sker under gang, svarer iøvrigt til den bevægelse fra side til side, som bruges ved traumemetoden EMDR – en metode til traumeforløsning. Her skal klienten kigge på en pind eller kuglepen, som terapeuten fører fra højre til venstre side, mens et givent tema tales, føles og forløses. Denne stimulering af hjernebroen kan gøre, at neuronerne, der er aktive under den givne følelse/tilstand, iltes og temaet/følelsen kan ny-lagres, da neuronerne danner nye veje via gliacellernes (støtteceller) trådformede netværk for kommunikation i neuronerne. Så gennem vandringen kan der altså opnås en ny erkendelse eller bevidsthed under denne stimulering af hjernebroen, gennem krydskoordineringen ved gangen.

Du kan bestille tid til en session eller snak ved at sende besked eller ringe til mig. Begge muligheder finder du på kontaktsiden her

1 times terapi – 700 kr.
(dvs. 1,5 time koster 1.050 kr.)

Uanset terapiform

Facebook
Instagram